– Det offentliga samtalet om äktenskap, sexualitet och religion har länge präglats av låsningar och polarisering här i väst. Därför är det mycket illavarslande att FN:s oberoende expert på frågor kring våld och diskriminering kopplat till könsidentitet och sexuell läggning spär på denna polarisering, samtidigt som han i praktiken underminerar religionsfriheten.

Det säger Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till den rapport som Victor Madrigal-Borloz precis har publicerat: ”Freedom of religion or belief, and freedom from violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity”.

Tillsammans med andra evangeliska allianser uttrycker SEA stark oro för att rapporten från Madrigal-Borloz ska ställa olika minoriteter mot varandra. Särskilt som rapporten tar ställning till teologiska begrepp som synd, som definieras olika bland olika religiösa grupper, och uppmanar stater att lägga sig i enskilda religiösa trossatser. Detta ligger långt utanför FN-mandatet.

– Återkommande talar rapporten om ”exkluderande åsikter” och ”exkluderande praktiker och undervisning”, men det ligger ju i en religiös grupps natur att samlas kring en gemensam bekännelse, något som i en mening alltid blir exkluderande. Mänskliga rättigheter kan därför inte tolkas så att trossamfunden måste anpassa sin teologi till en viss förståelse av sexualetik, fortsätter Olof Edsinger.

World Evangelical Alliance, som SEA är medlem i, har uppmärksammat Victor Madrigal-Borlowould på rapportens brister och efterfrågar en konstruktiv fortsatt dialog utifrån en vilja till hälsosam pluralism.

– Rapporten lyfter fram flera saker som även vi på SEA ställer oss djupt kritiska till, såsom våldsattacker mot hbtq-personer och dödsstrafflagarna i Uganda. Men genom att koppla samman dessa saker med religiösa samfunds och organisationers interna ambition att anställa individer som man menar bäst speglar deras övertygelser och värderingar, undermineras religiösa gruppers autonomi på ett mycket farligt sätt. Inte ens sekulära eller progressiva organisationer vill trots allt tvingas att anställa personer som inte delar deras övertygelser, säger Olof Edsinger.

– Vår förhoppning är nu att ansvariga politiker drar öronen åt sig och korrigerar de delar av rapporten som inte håller måttet, inför att den läggs fram inför FN-församlingen, avslutar Olof Edsinger.