Det senaste året har Svenska Evangeliska Alliansen blivit kontaktad av flera kristna föräldrar, och därtill ett antal kristna lärare, som uttryckt en vånda inför situationen på sina barns förskola/skola eller idrottslag. Ofta har det handlar om den press som de har upplevt att bejaka hbtq-rörelsens ideologi, konkret uttryckt genom sådant som prideparader, hbtq-dagar och regnbågsmanifestationer.

– Det är tydligt att både lärare och föräldrar känner sig pressade av dessa inslag i skolans värld, säger SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger. Man känner ett obehag inför att barnen dras in i frågor som de ännu inte är redo för, eller pressas till åsikter som deras föräldrar inte delar. Även flera lärare har kontaktat oss med denna typ av frågor, eftersom de upplever att det är lågt i tak på deras arbetsplatser, och svårt att anmäla en avvikande åsikt när dessa saker kommer på tal.

Som ett konkret sätt att möta detta har SEA tagit fram tre dokument med tankar, argument och relevanta länkar för alla som behöver hjälp att bemöta – och vid behov protestera mot – de nya fenomenen.

Det första dokumentet handlar om den normkritiska pedagogiken, och listar argument som man kan använda för att problematisera denna, med fokus på den queerideologi som ligger till grund för pedagogiken som helhet.

Det andra dokumentet har rubriken ”HBTQ – när skolan eller förskolan är avsändare” och föreslår förhållningssätt och argument i situationer som: ”Skolan vill anordna en hbtq-dag”, ”Skolan vill bjuda in RFSL eller RFSU som föreläsare” och ”Skolan vill hissa prideflaggan”.

Det tredje dokumentet handlar om regnbågsflaggan inom idrottsrörelsen, och tar särskilt fasta på trenden med regnbågsfärgade kaptensbindlar inom barnidrotten, något som både barn och föräldrar kan känna sig obekväma med. Inte för att man motsätter sig vad bindlarna sägs symbolisera – nämligen ”alla människors lika värde” – utan för att regnbågsflaggan står för något mer, och mer politiskt, än detta.

Dokumenten har tagits fram i samråd med personer som själva ingår i målgruppen. Tack vare ett samarbete med Nätverket för Samlevnad och sexualitet (NfS) ges två av dem ut i två versioner: En med SEA:s logga, och en med NfS logga. Orsaken till detta är att NfS är religiöst obundet, vilket gör att den som önskar en mer neutral avsändare kan använda versionen på NfS hemsida. NfS-dokumenten saknar alla hänvisningar till kristen tro.

Dokumenten med SEA:s logga kan laddas ned här.

Dokumenten med NfS logga kan laddas ned här.

Svenska Evangeliska Alliansen är en kristen tankesmedja och medlemsorganisation som på Lausannedeklarationens grund samlar kristna från olika delar av Sveriges kristenhet. Vi var tidigt framme med resurser kopplade både till hbtq-frågorna och den normkritiska pedagogiken. Boken När minoriteten tar majoriteten som gisslan, som 2015 gavs ut i SEA:s Brytpunkt-serie, har i dagsläget sålt i 3 500 exemplar, och kommer inom kort att tryckas i sin fjärde reviderade upplaga.