Svenska Evangeliska Missionsalliansen (SEMA) bildades i april i år och har nu haft sin första officiella seminarie- och visionsdag. Samlingen hölls i Linköping den 15 juni och totalt träffades ett 60-tal personer från 22 olika organisationer. Tack vare de lättade restriktionerna kunde de flesta vara på plats, men några deltog även via Zoom.

– Det var en stor glädje att på detta sätt få samlas till bön, samtal och gemenskap, säger SEMA:s ordförande Mats-Jan Söderberg. Vi har längtat efter att på riktigt få sjösätta vår missionsallians, och nu känner vi verkligen att vi är i gång!

Många som var på plats hade kommit till Linköping för att få veta mer om initiativet och om visionen bakom SEMA. Flera uttryckte också en önskan att själva gå in som medlemmar. Första halvan av dagen präglades dock av den externa talaren Eugene Bach, känd för sitt arbete med den underjordiska kyrkan i bland annat Kina och Nordkorea. På seminariedagen talade han på temat ”Vad kommer att krävas för att fullfölja missionsbefallningen” och han utmanade de församlade med hänvisning till kinesiska missionärers sätt att leva och prioritera.

– SEMA:s huvuduppdrag är att vara en röst och en katalysator gällande missionsuppdragets kärna. Därför var det självklart att sätta denna typ av frågor i centrum en sådan här dag, säger Mats-Jan Söderberg. Men från ledningsgruppens sida ville vi också få sätta en standard av prestigelöshet och generositet. SEMA är en allians där vi får dela med oss av vårt bästa till varandra och gemensamt odla en gudsrikeskultur.

Redan i höst är det dags för ytterligare två SEMA-dagar, däribland en mini-konsultation under Engage-konferensen i Nässjö. Parallellt med detta försöker SEMA finna sina former och se hur man kan bli till så stor välsignelse för så många som möjligt. En handfull organisationer har redan visat intresse för att gå med, men det viktigaste är inte kvantiteten utan kvaliteten.

– Vi har hela tiden sagt att vi vill växa organiskt, genom relationer, säger Mats-Jan Söderberg. Här tänker vi långsiktigt kring SEMA. Men vi är förstås väldigt glada för den positiva respons som vi redan har fått.

SEMA:s ledningsgrupp: Anders Carlsson (YWAM Sverige), Daniel Stråle (OM Sverige), Magnus Lindeman (Ljus i Öster), Olof Edsinger (SEA), Mats-Jan Söderberg (Folk&Språk) och Jonas Andersson (Gå ut mission).