Den 11 september är det kommun-, region- och riksdagsval. För många kristna väljare har frågor om migration, medicinsk etik och kyrkornas roll i samhället stor betydelse för hur de röstar. I Svenska Evangeliska Alliansens valenkät svarar samtliga riksdagspartier på hur de ställer sig till ett antal ideologiska och sakpolitiska frågor.

– Samtliga partier sjunger kyrkornas och det övriga civilsamhällets lov, men ju längre vänsterut man kommer desto mer instrumentellt tenderar deras synsätt att bli. Alla partier hänvisar också till vikten av demokratikriterier för statsbidrag, vilket pekar på att kontraktet mellan staten och trossamfunden kommer att skrivas om under nästa mandatperiod. Oavsett vad detta innebär är det något som kyrkorna behöver förbereda sig på, säger SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger.

Han fortsätter:

– Efter DN:s och Aftonbladets granskning av sk omvändelseförsök i religiösa miljöer har även detta seglat upp som en valfråga för många politiker. Vår valenkät visar att det råder stor samsyn mellan partierna, men flera återkommer samtidigt till att de exakta definitionerna av detta fenomen behöver fastslås av en utredning för att inte krocka med exempelvis religionsfriheten.

Valenkäten är en så kallad frisvarsenkät där partierna har haft möjlighet att förklara sina ställningstaganden mer fullödigt än i enkla JA/Nej-svar. På så sätt har vi som väljare en möjlighet att sätta oss in i respektive partis skäl och ta ställning till dessa. Flera partier vill till exempel att frågan om dödshjälp ska utredas förutsättningslöst, även om inget av dem säger att de stöder ett förslag om att införa eutanasi i Sverige. Inget annat parti än SD talar för övrigt tydligt om vikten av samvetsfrihet i dödshjälpsfrågan. Det illustrerar både partiernas ambivalens och att frågan ännu inte är avgjord.

SEA:s biträdande generalsekreterare Jacob Rudenstrand, som själv skrivit en bok om religionsfrihetsfrågorna, konstaterar samtidigt.

– Både Liberalerna och Socialdemokraterna går till val på att inskränka rätten till konfessionella skolor. Men även Vänstern och Moderaterna är kritiska. För M:s del handlar det om att även om man är för konfessionella friskolor vill man ha ett tillfälligt moratorium för att kunna göra en genomlysning av frågan, och särskilt då av de skolor som kännetecknas av extremism.

Han fortsätter:

– För många kristna är abortfrågan av avgörande betydelse när det gäller vilket parti man röstar på. Vår enkät visar dock att bara SD anser att det sker för många aborter i Sverige. C säger uttryckligen att ”det aldrig kan ske för många aborter” med nuvarande lagstiftning. KD, å sin sida, talar om två skyddsvärda individer i samband med abort. Inget parti presenterar dock några konkreta förslag i frågan, även om flera partier talar om preventivmedlens betydelse för att förebygga oönskade graviditeter.

– Även frågan om migration och flyktingvälkomnande står högt på många kristnas dagordning. De flesta partierna förklarar utförligt varför de ställt sig bakom Sveriges åtstramade migrationspolitik. Bara Vänstern slår tydligt fast att man motsäger sig dessa. Från MP:s sida hoppas man på ett annat system än dagens, säger Jacob Rudenstrand.