Goda nyheter för hela världen

275.00 kr

Goda nyheter för hela världen är en antologi med anledning av Lausannerörelsens 50-årsjubileum. I boken ges en historisk överblick av hur visionen bakom den första Lausannekongressen 1974 växte fram, liksom av det svenska arbetet i Svenska Lausannekommittén och Svenska Evangeliska Alliansen. Redaktörer är Olof Edsinger och Göran Janzon, och totalt medverkar ett 30-tal författare med kärnfulla och ofta utmanande texter.

Kategori:

Beskrivning

Lausannekongressen 1974 blev en vitamininjektion för hela det globala missionsarbetet. Dess anda av öppenhet, självrannsakan och vilja till samverkan banade väg för tusentals nya missionsinitiativ och strategiska samarbeten. Än i dag räknas den så kallade Lausannedeklarationen som ett av den moderna kyrkohistoriens viktigaste dokument.

I den här antologin, som ges ut med anledning av rörelsens 50-årsjubileum, ges en historisk överblick av hur den vision som växte fram, inte minst i mötet mellan Billy Graham och John Stott, kom att sjösättas och vidareutvecklas. Även rörelsens svenska arbete skildras, konkret uttryckt i Svenska Lausannekommittén och i dess fortsättning genom Svenska Evangeliska Alliansen.

Men primärt är inte detta tänkt som en historiebok, utan som ett uppmuntrande och uppfordrande tilltal in i vår tid. Här finns nutida tolkningar och utläggningar av Lausannedeklarationens femton punkter, liksom ett antal konkreta missionsutmaningar i Sverige och Europa. Allt författat av människor som är aktiva i arbetet för att Guds goda nyheter ska kunna nå över hela världen.

Innehållsförteckning Goda nyheter

Ytterligare information

Vikt 0.249 kg