– För alla oss som värnar det ofödda barnets liv, är det viktigt att
värna allt mänskligt liv. Att därför använda sig av hot, våld eller
andra odemokratiska medel mot meningsmotståndare undergräver all
prolife-arbete. I alla politiska frågor där det bränner till är det
viktigt att värna den öppna och fria debatten och inte tysta ner någon
sida.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för
Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till den attack mot en
abortfilmfestival en lokal i Stockholm under helgen. Enligt rapporter
kastades en rökbomb i samband med en filmvisning där ett trettiotal
personer närvarade.

Den tredje advent den 14 december firas Livets söndag firas då kristna församlingar över hela landet uppmuntras att uppmärksamma människovärdet under sina gudstjänster. Den 1 januari är det 40 år sedan Sveriges nuvarande abortlagstiftning trädde i kraft. På SEA:s hemsida finns underlag för predikningar, idéer till gudstjänstutformning och artiklar inför Livets söndag.

– Guds församling har både ett mandat och en plikt från Gud att stå för människovärdet och för sanningen, även när det är obekvämt och särskilt i turbulenta tider. Snart är det 40 år sedan den nuvarande abortlagstiftningen började gälla och varje år utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter. Detta är en tragedi, både för barnet som aborteras,
kvinnan som går igenom aborten, och mannen som oftast står tyst bredvid.

– I vårt sekulära samhälle hotas människovärdet på många sätt. Tydliga tecken på detta ser vi i aborterna, utsorterande fosterdiagnostik och återkommande lagstiftningskrav för dödshjälp, säger Stefan Gustavsson och fortsätter.

– Kulturen talar med rätta om vår moraliska plikt att välkomna människor som är på flykt och inte se dem som en börda. Det samma gäller behovet att bevara vår miljö för kommande generationer. Samtidigt sorterar vi bort ofödda och kommande generationer beroende på om de är en belastning eller inte.

– Trots att det i betänkandet till 1974-års abortlag slogs att sjukvårdspersonal av etiska skäl kan slippa genomföra ingrepp, ställs det nu krav på att ställa upp för majoritetsuppfattningen. Men rädslan för att lyfta ett obekvämt ämne får inte hindra kristna ledare att tala om aborter. I synnerhet om vi vill ha ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. Det är livsviktigt för alla oss som tror på livets Gud, säger Stefan Gustavsson.