Råder det en konflikt mellan den moderna vetenskapen och kristen tro? Frågan har debatterats mycket under stora delar av 1900-talet och engagerat många debattörer under våren. Men vad säger historien? Häng med SEA:s Jacob Rudenstrand på en resa i tiden!