I SEA:s visionsdokument står det att vi vill:

• bygga ett nationellt nätverk av evangelikala kristna i Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tillämpar den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten.

• vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och debatt driver ett evangelikalt perspektiv.

• förmedla impulser från och kontakter med den växande världsvida evangelikala gemenskapen.

När vi nu ser tillbaka på en intensiv och händelserik vecka med besök av författaren och samhällsdebattören Os Guinness, då vi bland annat lanserade den svenska översättningen av Samvetsfördraget (The Charter of Conscience), känner vi i SEA en stor tacksamhet till våra medlemmars stöd i arbetet att fullfölja denna vision.

Veckan har varit mycket framgångsrik. Eller som Os Guinness själv uttryckte det i ett brev efter sitt besök: ”I had excellent times, both at the launch in Stockholm, and at other meetings: two in Parliament, including one with a cabinet minister, and one with twenty academics who were all sympathetic and almost all enthusiastic.”

Vi har bland annat haft möten med flera riksdagsledamöter och kristna ledare om den kristna trons plats i det pluralistiska samhället. På ett fullsatt kvällsmöte i Stockholm talade Guinness om den kristna trons utmaningar och möjligheter i vår tid. Vi har också arrangerat ett seminarium på Johannelunds Teologiska Högskola, i Uppsala, och ett annat på Ekumeniska Centret, i Stockholm, där vi lanserade Samvetsfördraget.

En av dagarna föreläste och samtalade Os Guinness med en rad ledande forskare på frågor kring tolerans och det civila samhället på Ersta-Sköndal Högskola. Vi besökte även Civil- och bostadsminister Stefan Attefall för att samtala om religionens roll i det offentliga livet.

Veckan avslutades i Göteborg med konferensen Tillbaka till samtiden som SEA arrangerade tillsammans med Apologia och CredoAkademin. Os Guinness var huvudtalare och berörde ämnen som att leva som kristen i en alltmer globaliserad värld.

Samtliga föreläsningar från konferensen finns här nedan (några har svensk tolk):

Omöjliga människor – att stå fast i en globaliserad värld
Fool’s talk Ä on the art of Christian Persuasion
Long journey home Ä a thinking person,s quest for meaning
Challenging the darkness Ä notes on a new Christian renaissance in our time
Att tjäna Guds vilja i vår generation (Apg 13:36)

För oss på SEA:s kansli väntar nu närmast en vecka av föreläsningar på bibelskolor om att vara kristen i samhällsdebatten och möten med ledare inom Europeiska Evangeliska Alliansen.

Håll utkik i kommande nyhetsbrev efter andra spännande evenemang. Missa inte bibelsynsdagen som vi arrangerar i Örebro den 27 oktober tillsammans med Örebro Teologiska Högskola och Folkbibeln.

Jacob Rudolfsson, samordnare