Armenien är ett land som ligger i den mäktiga bergskedjan Kaukasus som löper mellan Svarta Havet i väster och Kaspiska Havet i öster. Ett litet land med en befolkning på cirka 3 miljoner varav nästan hela befolkningen är kristna och tillhör den ortodoxa armeniska apostoliska kyrkan. Landet gör anspråk på att vara det första land i världen som år 301 antog kristendomen som statsreligion. Armenien är ett så kallad ”landlocked country” och omges av länderna Georgien, Ryssland, Turkiet, Azerbajdzjan och Iran.

Historien för detta vackra land är inte vidare upplyftande. År 1639 delades det armeniska områdena mellan det osmanska (turkiska) riket och perserna (nuvarande Iran). Förhållandena för de kristna armenierna försämrades i det osmanska muslimska riket samtidigt som situationen för de kristna förbättrade i Tsarryssland, vilket fick armenierna att vilja närma sig Tsarryssland. När det osmanska riket höll på att falla sönder försökte armenierna att kräva regionalt självstyre vilket fick det osmanska Turkiet att hetsa deras kurdiska grannar mot dem och inledde därmed den massakern 1894 som kom att döda tusentals armenier. Förföljelserna fortsatte fram till första världskriget då turkiska trupper 1915 började utföra systematiska massmord på flyende armenier – och som även kom att inbegripa andra kristna grupper som assyrier/syrianer som bodde i området. Detta folkmord har fortfarande inte erkänts och ingen förlåtelse har kommit från Turkiet vilket i sin tur medför att relationerna mellan Turkiet och Armenien idag är mycket frostiga och inget utbyte finns mellan dessa båda grannländer.

Varför denna långa historiebeskrivning? Jo, lördagen den 12 maj hade nämligen Armenien ett parlamentsval som inte uppmärksammades särskilt i svensk media. Val som är fria, rättvisa och transparanta är grundstenen för att bygga en sann demokrati. Människors rätt att uttrycka en åsikt, rösta på vem man vill och våga stå upp för det man tror på utgör demokratins kärna. Allt det som vi kallar för mänskliga rättigheter som religionsfrihet, yttrandefrihet, samvetsfrihet, åsiktsfrihet mm kan bara utvecklas i en demokrati. Därför är val som kan klassas som demokratiska så viktiga för ett lands utveckling.

Jag fick förmånen att på nära håll följa detta val eftersom jag var valobservatör för OSSE . (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) Vi var ca 50 stycken parlamentariker från olika länder inom OSSE som deltog tillsammans med ca 300 andra utländska observatörer. Vid det förra valet 2003, visade det sig att 20 % av observatörerna gjort komprometterande observationer under valdagen och vid röstsammanräkningen. Sedan dess har utvecklingen gått åt rätt håll och nu var det bara 6 % som ansåg att deras observationer tyder på att valet inte gick till på rätt sätt. Jag observerade ett område runt staden Ararat i södra Armenien tillsammans med en brittisk parlamentariker. Vi var bägge imponerade av den vilja och iver som fanns hos valförrättarna att göra allt rätt och se till att valet blev ett utryck för medborgarnas vilja. Många valförrättare var kvinnor och på partiets vallistor var det 15 % som var kvinnor.

Armenien är ett kristet präglat land omgivet av stora muslimska länder som Iran, Turkiet och Azerbajdzjan. Om valen fortsätter att gå åt rätt håll, om de innebär större utveckling av demokratin så kommer det också att påverka grannländerna.

Att det är kristet präglat kan det var en bidragande orsak till att Armenien till skillnad från sina grannländer går mot en ökad öppenhet, ökad jämställdhet för kvinnor, ökad yttrandefrihet och ökande frihet för oliktänkande. Den kristna idétraditionen lägger stor vikt vid individens förmåga att göra egna val. Bibelns budskap att en tro måste leda till ett aktivt ställningstagande, ger många samhällen en skjuts mot frihet och demokrati. Armeniens månghundraåriga beslut att anamma den kristna traditionen utgör idag en förutsättning för landet att stärka sin demokrati mot rättvisa och frihet.

ANNELIE ENOCHSON

Vice ordförande

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA)