Solen lyste skönt över lördagens opinionsmöte på Mynttorget i Stockholm. Manifestationen samlade flera hundra deltagare som med stort intresse lyssnade till samtal och argument för att bevara äktenskapet [se vidare Dagen och Världen idag].

Stefan Gustavsson inledde mötet med en presentation av de fyra viktigaste argumenten för att bevara äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna:

1. Begreppsargumentet

Äktenskap är ett begrepp med mångtusenårig historia som enbart använts om den tvåkönade relationen. En spade är en spade och en grep är en grep. Varför kalla det som inte är ett äktenskap för äktenskap?

2. Upplösningsargumentet

Om vi godtyckligt ändrar den mest grundläggande aspekten av vad ett äktenskap är (könsaspekten), kan vi förstås ändra övriga aspekter. Redan höjs röster från skilda politiska sammanhang om att införa månggifte i Sverige. I förlängningen leder detta inte till en utvidgning av synen på äktenskap, utan till en upplösning av själva institutionen äktenskap.

3. Barnargumentet

Relationen mellan man-kvinna ger ett unikt bidrag till samhället, som man-man och kvinna-kvinna inte kan bidra med, nämligen en fortsättning. Det är en livsviktig skillnad – på den hänger mänsklighetens hela framtid! Det är därför i högsta grad legitimt för ett samhälle att särskilja den relation som i sig själv är särskild. Dessutom är det av största betydelse för barnen att de får växa upp med den man och den kvinna som de fått sitt liv ifrån, vilket är ett av äktenskapets huvudsyften.

4. Egenartsargumentet

Ingen annan grupp har så snabbt förflyttats från ignorans till acceptans som gayrörelsen. Huvudargumentet har hela tiden varit att homosexuella måste respekteras i sin egenart och inte tvingas in under heteronormen. Men den respekten måste väl vara dubbelriktad? Äktenskapet är den heterosexuella livsstilens främsta uttryck. Respektera den och tvinga den inte in under queer-normen!

Journalisten Siewert Öholm tog sedan över och ledde ett samtal med biskop Anders Arborelius, föreståndare Sten-Gunnar Hedin och redaktör Carin Stenström. Samtalet spände över viktiga områden som ofta försvinner i den svenska debatten:

Hur ser den internationella diskussionen om könsneutrala äktenskap ut? Var står kyrkorna, som ju tillhör de stora folkrörelserna i vårt land, i frågan? Vad skulle en ny lag innebär för vigselrätten? Vad är medias roll i debatten och varför är samtalet så ensidigt?

Från flera håll kom kommentarer om den rädsla som sprider sig i samhället. Människor tycker sig inte längre fritt och öppet få formulera och pröva sina uppfattningar. Om så är fallet är det ett mycket allvarligt problem för demokratin. Det var också många mötesdeltagare som uttryckte att det just därför är så viktigt med offentliga manifestationer där argumenten respektfullt och tydligt formuleras och kommuniceras.

Samtliga riksdagspartier var inbjudna till mötet, liksom några av de främsta företrädarna för riksdagens HBT-grupp. Anmärkningsvärt nog tackade alla utom Kristdemokraterna nej till att medverka! Inger Davidsson (kd) höll ett mycket uppskattat tal, som fokuserade på barnens behov. Precis som i de tidigare frågorna om homoadoptioner och lesbiskas rätt till insemination har frågan om äktenskap – som ju också handlar om barns liv och uppväxt – gjorts om till något som diskuteras enbart utifrån de vuxnas behov. Men var kommer barnen in? Det är utifrån barnens behov och rätt som samtalet måste föras, menade Davidsson.

Mötet avslutades med att regeringens representant Inger Nordlander tog emot över 51 000 namnunderskrifter. Det är namn från varje del av Sverige, från nordligaste norr till sydligaste söder. Det är namn från varje åldersgrupp i landet, från unga, medelålders och äldre. Det är underskrifter från människor som tillhör samtliga världens religioner och människor alldeles utan religiös tro. När Inger Nordlander tog emot alla pärmarna med namn uttryckte hon flera gånger att ”vi lyssnar till er”.

Nu fortsätter namninsamlingen! Efter mötet gick också många fram till borden med listor för att skriva under uppropet, samtidigt som den gamla Supremes-låten strömmade ur högtalarna: ”Stop – In the Name of Love!”