– Cape Town Commitment, som antogs på den tredje Lausannekongressen i höstas är ett gediget dokument och en värdig fortsättning på Lausannedeklarationen. Varje generation utsätts för press att avvika från evangeliet. I Sverige ser vi detta uttryckas i bland annat postmodern filosofi, som ifrågasätter möjligheten av en absolut sanning, den aggressiva ateismens återkomst, gnosticism och olika versioner av liberalteologi. I varje tid finns därför behovet att bekräfta trons fundament. Och det vill vi möjliggöra genom att nu släppa Cape Town Commitment på svenska.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, inför seminariet ”Cape Town 2010”. Det blir ett seminarium med rapporter från den tredje Lausannekongressen, lansering av den nya Lausannedeklarationen på svenska och ett samtal om debatten kring ”fyrkantsevangelikalism” och klassisk kristen tro.

Seminariet arrangeras i samarbete med tidningen Dagen som i höstas rapporterade på plats från Kapstaden. Tid och plats är fredagen 18 mars kl 13:00 i församlingen New Lifes lokaler på Fridhemsplan, i Stockholm. Anmälan sker till Dagen på elisabeth.sandlund@dagen.se eller per telefon 08-619 24 73.

Medverkar på seminariet gör, förutom Stefan Gustavsson, Stefan Holmström, missionsföreståndare för EFS, Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen, och Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan, Stockholm, Andreas Forslund, ledare i New Life, och Johan Nilsson, ordförande för Equmenia.

– Vi från SEA hoppas att både seminariet och dokumentet ska stimulera församlingar, organisationer och enskilda kristna till samtal om grunderna för evangelikal kristen tro och dess tillämpning samt hur vi bemöter invändningar både internt och externt. Dessa frågeställningar har inte minst blivit aktuella i samband med den så kallade ”Fyrke”-debatten. I vilken mening är evangelikal kristen tro fyrkantig, är en av de frågor som kommer att tas upp på seminariet, avslutar Stefan Gustavsson.