Resursbank

Senaste

Religionsfriheten – upplysningsidé eller apostoliskt arv?

Givetvis har Upplysningen haft betydelse för idén om mänskliga fri- och rättigheter men rötterna går längre tillbaka än så, skriver Jacob Rudenstrand. I Sverige, precis som i många andra västländer, ses religions- och övertygelsefriheten som en frukt av Upplysningen,...

läs mer

Viktigt att vi hedrar missionärerna till Sverige

Som infödda svenskar behöver vi hedra de människor som på senare tid har kommit hit som missionärer. Sannolikheten är stor att de kommer att spela en viktig roll när nästa kapitel i den svenska kristenhetens historia ska skrivas. SEA:s Olof Edsinger skriver om de...

läs mer

Skulle världen se bättre ut utan religion?

Det tycks som att maggropskänslan bedrar majoriteten av svenskarna. SEA:s Olof Edsinger går igenom ett antal aktuella undersökningar om religionens – och särskilt den kristna trons – positiva effekter på sina utövare, liksom på samhället i stort....

läs mer

Jesu bön handlar om mer än enhet

Att undvika brännande frågor kring Jesu exklusiva och universella anspråk kan knappast leda till att världen får liv – om man vill ta Jesu ord på allvar. Sanningsfrågan är minst lika viktig som frågan om kristen enhet. SEA:s Jacob Rudenstrand skriver om en ständigt...

läs mer

Religionens roll i väpnade konflikter – historisk och i dag

Relationen mellan religion och våld är komplex, och förtjänar – likt de flesta forskningsområden – ett ingående studium. Men det är också ett område där det förflutna visar sig ha avgörande nycklar för att förstå även vår tids skeenden. SEA:s Olof Edsinger skriver i...

läs mer

Islam – en fredens religion? (Fokus)

Frågan om religion och våld har på nytt hamnat på dagordningen. Den här gången med anledning av muslimvärldens reaktioner på de svenska koranbränningarna och – inte minst – det våldskapital som islamistiska grupperingar inom denna gemenskap representerar. Rädslan för...

läs mer