I ett pressmeddelande den 30 mars kritiserar Röda Korsets Ungdomsförbund äktenskapsuppropet och ser det som ett uttryck för diskriminering av homosexuella.

Diskrimineringsargumentet är en av de vanligaste klyschorna i debatten men helt ohållbart ur saklig synvinkel.Alla myndiga personer har rätt att gifta sig, på den punkten råder det ingen diskriminering. Samtidigt har alla personer inskränkningar vad gäller vem man får lov att gifta sig med; det gäller ålder, antal, kön och släkt: Du får inte gifta dig med mer än en person, inte med någon av samma kön och inte med någon nära släkting. Det är inte en fråga om diskriminering, utan en fråga om vad som definierar ett äktenskap.

Varje tänkbar äktenskapslagstiftning kommer att ha någon form av begränsning när det gäller vem du får gifta dig med. Men det är inte diskriminering. I så fall är det ju diskriminering att tre män inte får gifta sig med varandra – och det kan väl knappas Röda korsets ungdomsförbund på allvar hävda?

Vidare säger man att barnkonventionens artikel 7 är ”könsneutral”. Det är nonsens. Artikel 7 säger: ”Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.” Det handlar alltså om föräldraskap i biologisk mening och det kan aldrig vara könsneutralt. Varje barn har sitt ursprung i en man och en kvinna och har därför en biologisk mamma och en biologisk pappa – oavsett i vilka relationer och gemenskaper barnet sedan växer upp i.

När Röda Korsets Ungdomsförbund ”bestämt [tar] avstånd från de åsikter som … undertecknarna uttrycker” så är det inte någon ny eller extrem idé man kritiserar, utan gällande lagstiftning i Sverige och i praktiskt taget alla andra länder i världen.

För Bevara Äktenskapet

Stefan Gustavsson