Strax innan jul, vid 1:a advent, släpptes ännu en ny bok: Titeln är ”Säker Grund” och den är skriven av Henrik Kindvall. Boken gavs ut i samarbete med det nu konkursdrabbade Authentic Media Nordic (Corvita AB). Vi ställer några frågor till författaren:

Du har nu gjort debut som författare, vad vill du med din bok? Vad har du för vision med den?

Min längtan är att boken skall få bli till nytta för den som vill fördjupa sig i vad vi som kristna tror på och varför. Jag har själv fått göra en fantastisk upptäcktsresa sedan jag först fick höra om kristen apologetik, dvs. goda förnuftiga argument, som visar hur min tro fungerar och hänger ihop. Det vore en stor glädje för mig om mina läsare får göra samma upptäcktsresa som jag, då det har betytt oerhört mycket för mitt eget personliga kristna liv. Att med sitt förnuft kunna förstå och veta saker om min tro, hjälper mig verkligen mycket, särskilt de dagar som jag kanske inte upplever så mycket rent känslomässigt.

Vilka frågor tar du upp i boken?

Först och främst är det en bok om Jesus. Jag ställer frågor som: Har Jesus verkligen levt? Kan han ha varit Guds son, eller var han bara en vanlig människa? Är det verkligen möjligt att år 2009 tro på att Jesus för 2000 år sedan skall ha dött och sedan uppstått ifrån de döda? Som grund för dessa frågor går jag först igenom några argument som visar på Bibelns trovärdighet och tillförlitlighet, eftersom den är vår huvudkälla om den kristna tron.

Hur kom det sig att du började skriva?

År 2002 började min ovan nämnda upptäcktsresa, då jag med bl.a. inspiration från Stefan Gustavsson och hans bok, ”Kristen på Goda grunder”, skrev en C-uppsats i kristen apologetik på Korteboskolan i Jönköping. Under tiden öppnade Herren nya dörrar för mig, och jag fick möjligheten att börja resa i olika församlingar, ungdomsläger mm och tala i ämnet. Arbetet med uppsatsen, och erfarenheten från att ha nu ha rest under 6 år, samt alla frågor och utmaningar som jag då mött, gjorde att jag våga anta utmaningen när förlaget Corvita ställde frågan om jag ville ge ut en bok.

Vilken är målgruppen för boken?

Jag har nog först och främst skrivit boken för den som är kristen, men som skulle behöva hjälp med att formulera vad han eller hon tror på, när t.ex. studenter och arbetskamrater ifrågasätter tron. Jag har lagt mycket arbete på att försöka ge praktiska argument och exempel. Jag tror att den är tillgänglig även för dem som inte funderat så mycket på dessa frågor, men är nyfiken och vill veta mer. Den skulle nog också fungera alldeles utmärkt som en liten grundbok i kristen apologetik på t.ex. bibelskolor, cellgrupper mm.

Nu har du skrivit en bok, hur ser du på framtiden?

Ja, det är svårt att säga, då jag nu hade lite otur och förlaget gick i konkurs. Men jag är väldigt glad för att jag fått möjligheten att skriva, och lite fler idéer har nog börjat gro!

Läs mer eller beställ boken på

www.apologetik.org