Jag glömmer aldrig mötet med Stanley Sjöberg i ett rum på Ersta med utsikt över hela Stockholm hösten 2007. Under stilla tårar delade han en vision han trodde var från Gud och som brann i hans hjärta. Tänk ifall tusentals kristna från hela Kristi Kropp i Sverige kunde samlas för att lovsjunga och upphöja den uppståndne Jesus Kristus i hjärtat av vår huvudstad? Tänk ifall vi alla kunde ropa ut en bön till den Treeniga Guden om att han skall förbarma sig över vårt land? Tänk ifall en sådan dag kunde få bli ett hoppingivande tecken för Kristi Kropp i Sverige? Jag kommer fortfarande ihåg att jag tydligt förnam en Andens beröring under och efter att han delade detta.

Två och ett halvt år senare kan vi blicka tillbaka på en mycket händelserik tid. Första året samlades 12- 15000 personer och andra gången var vi 18000- 20000 som alla föll på knä för att ropa till HERREN att han skall förbarma sig över vårt land! Detta är en unik händelse för kristenheten i vårt land där Jesusmanifestationen fått vara ett tecken på attÄ

Ävi är ett folk! I Skriften befallde HERREN folket att dra upp till templet tre gånger per år. Det måste ha varit en mäktig syn att närma sig Jerusalem och plötsligt märka att man befinner sig bland tusentals pilgrimer, alla med samma mål- att möta levande Gud! På samma sätt har vi under Jesusmanifestationen fått en stark påminnelse att vi är ett Guds folk på vandring mot Jesu återkomst och med uppgift att dra till oss fler och fler

.Ävi är Guds folk! Under Jesusmanifestationen 2009 läste vi alla den nicenska trosbekännelsen. Den uttrycker tydligt den urkyrkliga bekännelsen att Jesus Kristus är både Gud och människa på samma gång- förenat i en person. Vi uttrycker tydligt under Gudstjänsten den gemensamma tron att Jesus Kristus är den unika försonaren för mänsklighetens synd och den enda vägen till Fadern!

Ä vi är ett Guds folk! ”Jag ber att de alla skall vara ett” (Joh 17:21) När man under Jesusmanifestationen ser det brokiga folkhavet är det lätt att komma att tänka på Jesu bön. Jesusmanifestationen har samlat kristna från alla olika kyrkor och samfund och för mig har denna dag blivit en ögonöppnare ang. vilken enorm rikedom det finns i Kristi Kropp. Jag kommer t.ex aldrig glömma när en svensk/afrikansk grupp sjöng om Jesus Kristus så det dånade i hela Gamla Stan och jag var tvungen att ringa hem till min fru och vråla i mobilen- ”Lyssna på detta!!!”

Ävi bär på en kallelse att nå ut! Det är starkt att Jesusmanifestationen ej äger rum inne i en hall utan ute i det fria mitt i huvudstadens hjärta. Gudstjänsten föregås av torgsamlingar i hela innerstaden då all energi läggs på att nå ut till de som ännu inte lärt känna vår Herre och Frälsare. Förra Jesusmanifestationen började medias intresse vakna och TV4 hade t.ex. en lysande intervju med två kristna ”bikers”.

Väl mött i Stockholm denna gång på pingstafton- Den högtid som mer än någon annan fokuserar på en bön om ett omvälvande utgjutande av den Helige Ande!

HANS WEICHBRODT
Inspiratör
OAS-rörelsen