I samband med Internationella kvinnodagen 2018 arrangerade Svenska Evangeliska Alliansen och tidningen Dagen samtalskvällen ”Kristendom och kvinnans frigörelse Ä efter #metoo”. Vad är kvinnlig frigörelse? Har den kristna tron historiskt sett varit bra för kvinnan? Hur ska vi tänka kring #metoo och de berättelser som möter oss där? Är det feminismen eller Kristus som är lösningen Ä eller både och?

Klicka här för att se videon från samtalskvällen

Medverkande:
Anethe Carlsson, pingstpastor
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan
Olof Edsinger, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen
Thomas Idergard, jesuitpater och skribent Signum

Moderator: Frida Park, debattredaktör Dagen