Under senare år har evangelikaler och katoliker krokat armt i centrala kristna lärofrågor. Jesu historicitet och exklusivitet, människovärdet och den kristna äktenskapssynen är bara några exempel på hur kristna från olika kyrkotraditioner har stått enade.

Samtidigt finns det väsentliga teologiska skiljelinjer. Vilka är dessa och hur påverkar de relationen mellan kristna? Välkommen till en spännande samtalskväll om likheter och olikheter mellan evangelikaler och katoliker.

OBS! Samtalskvällen kommer att tillgängliggöras på DVD efteråt. Samtalet också live på Dagen.se.

Medverkande: Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen, Bengt Malmgren, läkare och aktiv inom Katolsk karismatisk förnyelse, Sten-Gunnar Hedin, pastor i Pingströrelsen.

Moderator: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen

Arrangörer: Svenska Evangeliska Alliansen och Dagen

Plats: Elimkyrkan, Styrmansgatan 29, Stockholm
Tid: Torsdagen 1 december kl 19:00
Anmälan: evenemang@sea.nu
Övrigt: Fri entré