The Global Charter of Conscience med den svenska titeln Det internationella samvetsfördraget har nu lanserats på svenska. På ett fullsatt seminarium på Ekumeniska Centret, i Stockholm, talade huvudförfattaren Os Guinness, doktor i sociologi från universitetet i Oxford och politisk analytiker i Washington DC, om vikten av religions- och övertygelsefriheten i samhällsdebatten.

– Syftet med Samvetsfördraget är att garantera alla människor, oavsett livsåskådning, möjligheten att delta i det offentliga samtalet med utgångspunkt i sin övertygelse utifrån ömsesidigt överenskomna ramar. Vår tids stora utmaning är att i ett alltmer pluralistiskt samhälle kunna leva med varandras olikheter, särskilt när dessa olikheter är både ideologiska och religiösa, sa Os Guinness under seminariet.

Under seminariet belyste Os Guinness ytterligheterna i debatten kring religionens roll i det offentliga livet:

– Dels en helgad offentlighet, där en specifik religion priviligieras över andra. Och dels en naken offentlighet, där alla religioner och religiöa symboler exkluderas från det offentliga livet. I dagens debatt finns det olika grader av dessa ytterligheterna, men de har misslyckats att ta hänsyn till människors olikheter. Istället behövs en vision om en upprättad civiliserad offentlighet där alla kan delta på grundval av sin övertygelse.

Stefan Gustavsson, generalsekreterare på SEA, som anordnade seminariet och ansvarat för den svenska översättningen av Samvetsfördraget höll med.

– I synnerhet i Sverige har vi på väldigt kort tid gått från en helgad offentlighet med ett statskyrkomonopol, till en styras mot en naken offentlighet där alla förväntas vara sekulära och religiösa övertygelses ska hållas privat.

– Samvetsfördraget stödjer både religions- och övertygelsefriheten utan inskränkningar i yttrandefriheten, och medverkar till ett meningsfullt och respektfullt förhållningssätt till varandra, säger Stefan Gustavsson.

Länkar:
Samvetsfördraget på svenska
Vanliga frågor om Samvetsfördraget
Den officiella hemsidan för The Global Charter of Conscience