SEA:s anställda Olof Edsinger och Jacob Rudenstrand medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan i Visby. Nedan kan du ta del av inspelningar från av några dessa.

The great awokening – värdegrundsväckelse eller progressiv kättarjakt?

Det talas allt oftare om wokeness inom näringsliv, kultur och akademi där progressiva värderingar dominerar alltmer. Vad betyder detta för det demokratiska samtalet och samhället i stort?

Medverkande: Olof Edsinger, generalsekreterare SEA, Ulrika Westerlund, riksdagskandidat (MP) och tidigare RFSL-ordförande, Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och youtuber, Lotta Ilona Häyrynen, opinionsredaktör för Nya Mitten (LO Mediehus) och lördagskrönikör Aftonbladets ledarsida.

Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen och Hotspot

Vilken plats har religionen i en sekulär stat?

Religionsfriheten är den första mänskliga rättigheten. Tillåts vi praktisera vår religion eller öppet ta avstånd från varje religion, då faller resten på plats. Där religionsfriheten sätts ur spel kvävs automatiskt varje annan mänsklig rättighet. En frågestund med Jacob Rudenstrand, författare till boken ”Den första rättigheten – Frihet till religion, Frihet från religion.”

Arrangör: Set My People Free International