Enligt tidningen Dagens stora enkät om hur det står till med kärlek och relationer bland kristna, säger en majoritet singlar i frikyrkan att de vill hitta en livskamrat som delar tron.

Samtidigt säger ungefär en tredjedel män och ungefär en fjärdedel kvinnor att det bara delvis är viktigt att träffa någon som delar tron och värderingarna (Dagen 19 juni, sid 16).

I en av artiklarna (Dagen 27 juni, sid 10) intervjuas Malin Eliasson om hur hon tidigare hade ett förhållande med en person som inte delade hennes tro. Till slut fick hon svårt att bevara tron:

”Visst hade jag kvar en tro, absolut, men inte den här närheten och ingen levande kontakt med Gud.”

Malins historia är givetvis hennes egen, men samtidigt väcker det viktiga frågor om tro och relationer.

Nyligen skrev SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson en serie i Värlen idag om ett kristet perspektiv på sexualiteten. Samtliga artiklar går nu att läsa på hans blogg.

I del ett spårar Stefan följderna, främst de negativa av den sexuella revolutionen; sexuellt överförbara sjukdomar, sexbrott, skillsmässor, aborter, etc.

I del två skriver han om Bibelns sexualsyn och argumenterar för varför sex hör hemma inom äktenskapet mellan en man och en kvinna.

I del tre analyserar Stefan moderna samlevnadsformer och ställer frågan om sambo är ett alternativ.

I den fjärde och avslutande delen skriver Stefan om hur samhällets syn på samkönade relationer har förändrats, bland annat på grund av den växande övertygelsen om att homosexualitet är biologiskt betingat. Stefan argumenterar i denna artikel utifrån olika skäl mot denna uppfattning.