– Den nya muslimska närvaron i Sverige ställer oss som är kristna inför nya utmaningar. Kristna behöver bygga goda relationer med muslimer, få igång församlingsarbete och evangelisation bland muslimer och bli duktiga på apologetik i relation till islam och svara på de invändningar som finns mot kristen tro.

Det säger Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) generalsekreterare, inför SEA:s årsmötesseminarium med temat ”Den historiske Jesus – kristnas Gud eller islams profet?” den 26 mars, i Folkungakyrkan, Stockholm. Talar då gör apologeten Omid Pasbakhsh, själv tidigare muslim, som kommer ge en inblick kring islams syn på Jesus, kristen tro och redogöra hur man kan arbeta apologetisk med vanliga invändningar mot kristendomen.

– Enligt webbsidan www.mosken.se har Sverige idag ca 350 000 muslimer. För oss kristna innebär detta både en utmaning men också ett ypperligt tillfälle för att nå ut med evangeliet till en grupp religiösa människor som tror på en helt annan Gud. Låt oss ta tillfället i akt genom att lära känna muslimerna, få bättre förståelse av deras religion, veta hur vi kan engagera dem respektfullt samt hur vi kan kärleksfullt visa dem sanningen i Jesus, säger Omid Pasbakhsh.

Efter föredraget kommer det att vara ett samtal mellan Omid, debattören och fd muslimen Mona Walter, samt pastorn Stanley Sjöberg kring kyrkornas arbete och om hur det är att vara konvertit i Sverige.

Stefan Gustavsson avslutar:

– Syftet med seminariet är att skapa förståelse för både islam och muslimer men också att motverka en alltmer växande synkretism mellan kristen och muslimsk tro. Vi har ett stort arbete framför oss att kunna driva både religionsfrihet, religionsdialog och religionskritik i mötet med
islam.

Tid och plats: Torsdag 26 mars kl 19:00. Folkungakyrkan, Folkungagatan 90, Stockholm (karta). T-bana Medborgarplatsen.
Anmälan: event@sea.nu (Uppge: För- och efternamn, mobilnummer, e-postadress).

Fotnot:

För ett föredrag av Omid kring muslimska påståenden att Muhammed
finns omnämnd i Bibeln, klicka här.

För en debatt mellan Omid och Naim Khan vid Islamic Propagation Center om Jesu gudomlighet, klicka här.