Frågor som konfessionella friskolor, blasfemilagar, religiös klädsel, säkerheten kring moskéer, synagogor och kyrkor samt statsbidrag till trossamfund tar större plats än på länge i den politiska debatten. Inför årets val lär frågorna diskuteras ännu mer intensivt. Samtidigt hanteras religionsfriheten ofta valhänt, med en påtaglig religionsanalfabetism bland politiker och opinionsbildare. Enligt Pew Research Center är religionsfriheten den demokratiska princip som svenskarna värderar lägst och återkommande ställs det krav på att begränsa religiösa övertygelser i offentligheten.

Därför vill vi på SEA rikta uppmärksamhet på denna grundläggande rättighet genom att dela ut varsitt exemplar av Jacob Rudenstrands nya bok Den första rättigheten: Frihet till religion, frihet från religion (Timbro förlag) till alla Sveriges riksdagsledamöter.

– Det är mycket roligt att vi kan dela ut denna bok till en så viktig grupp beslutsfattare. Min förhoppning är att den ska bidra med inspiration och argument för ett mer sansat samtal om religionens ställning, liksom för konstruktiva politiska förslag där religionsfrihetsperspektivet får större plats, säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare i SEA.

– I år firar vi 70 år av svensk religionsfrihet, då det på nyårsdagen 1952 blev tillåtet att villkorslöst kunna lämna statskyrkan. Då blev det även tillåtet att anställas av staten utan att vara medlem i Svenska kyrkan. Det är värt att uppmärksamma. Samtidigt finns det idag nya bekännelsekrav på folkvalda, till exempel tron på att samhället ska vara sekulärt och religionen privat, därför behöver vi värna det öppna och fria samhället, säger Jacob Rudenstrand.

SEA är en tankesmedja och en medlemsorganisation med ca 2000 organisationer, församlingar och enskilda som medlemmar och partners. Ett av SEA:s prioriterade områden är religions-, yttrande- och samvetsfrihet och boken Den första rättigheten: Frihet till religion, frihet från religion bygger delvis på texter som de senaste åren har publicerats i såväl kristna som sekulära medier.