– De flesta svenskar i dag har svårt att identifiera sig med det historiska kristna budskapet. Inte minst gäller detta Bibelns binära syn på kön. Därför släpper vi nu en bibelversion som inte könsbestämmer någon av sina karaktärer, säger Olof Edsinger och fortsätter.

– I denna nya bibelversion saknar Gud könsbestämning. Vi har även valt att inte könsbestämma Jesus, då allt fler människor har börjat tala om honom som en queerhjälte. Även lärjungarna har fått könsneutrala namn. Och för att möta vissa läsares övertygelse om att män kan föda barn lanserar vi en version av Gamla testamentet där Abraham, Isak och Jakob föder barn.

– Vi vill även vara medvetna om den etnocentriska problematiken i flera av bibeltexterna. Därför har vi valt att inte inkludera någon specifik geografisk kontext. Varför ska man behöva läsa om Israel som ett utvalt folk, så här i globalismens tidsålder?

Den nya bibelversionen ges ut idag 1 april och SEA bjuder in till ett releaseseminarium ikväll i sina lokaler i Stockholm.

– Vi har även triggervarningar i inledningen till var och en av Gamla testamentets krigsskildringar. Det blir många, men you can’t be too careful these days. Och när Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet, vill vi, av respekt för alla överlåtna postmodernister, byta ut dessa ord mot lite mer allmängiltiga råd. Många nutida läsare ser trots allt på Jesus mest som en god morallärare – inte som Gud och frälsare – och nu vill vi försöka möta dessa människor längtan efter sin egen personlige Jesus.