Under hösten initierar SEA ett samarbetsprojekt med den världsledande tankesmedjan Hudson Institute Center for Religious Freedom i Washington DC, USA.

SEA:s samordnare Jacob Rudolfsson kommer därför under ett par månader att arbeta på Hudsons huvudkontor i Washington DC för att utveckla SEA:s religionsfrihetskompetens. Hudson Institute bevakar bland annat situationen bland förföljda kristna och globala utmaningar mot religions- och yttrandefriheten.

Daniel Ringdahl, predikant i Roseniuskyrkan på halvtid, i Stockholm, och masterstudent i filosofi på Stockholms Universitet kommer att arbeta 20 procent på SEA:s kansli som administratör under hösten.