– Historien visar oss att när statsmakten avkräver teologiska tester på myndighetspersoner, ökar spänningarna, vilket har visat sig i flera aktuella debatter. När friktionsytor i samhället kring religiösa övertygelser därför ökar behövs det mer samtal kring friheten att utöva, kommunicera, byta, och även kritisera religiösa övertygelser.

Så sammanfattar Jacob Rudolfsson, Svenska Evangeliska Alliansens biträdande generalsekreterare, Bridging Voices-sammanträdena vid Newseum Institute med religionsfrihetsexperter 16-17 april, i Washington DC som han nyligen deltog i samt en delegation till Vita huset för samtal kring utmaningar mot religionsfriheten både internationellt och i Västvärlden.

På programmet fanns till exempel samtal med Melissa Rogers, särskild assistent till president Barack Obama och chef för Vita husets kontor för kontakter med trossamfund, den tidigare kongressledamoten Frank Wolf, som i många år arbetat för internationell religionsfrihet och förföljda kristna i Mellanöstern, samt Pew Forum om deras senaste religionsfrihetsrapport.

– i samtalen med Vita huset belyste vår delegation den akuta situationen i Syrien och Irak och efterfrågade bland annat ett tydligt budskap kring förföljelsen av kristna och andra religiösa minoriteter. Dessutom lyftes behovet av att konstruktivt hantera de konflikter kring religiösa övertygelser i USA och resten av Västvärlden. Inte minst i Indiana där en ny religionsfrihetslag, som speglar en lag som stiftades under Bill Clinton 1993 och skyddar individer mot statligt tvång, har feltolkats i media som diskriminerande av homosexuella, säger Jacob Rudolfsson och fortsätter:

– Istället för att se de ideologiska striderna kring religiösa övertygelser i Väst som ett nollsummespel, där en grupps rättighetsanspråk trumfar en annan, uppmuntrades Vita huset att stå upp för sann mångfald så att människor med djupa övertygelser kan leva tillsammans trots sina olikheter.

– I våra interna samtal under konferensen belystes inte minst behovet av att kyrkor blir bättre på att kommunicera sitt kärnbudskap för att bemöta den växande religiösa analfabetismen. Ett tydligt missionerande budskap är en viktig ingrediens i ett öppet och fritt samhälle, avslutar Jacob Rudolfsson.

Bilder från mötena finns på vår Facebooksida, klicka här