I kölvattnet av debatten kring äktenskapsfrågan och ateisten Richard Dawkins nyutkomna bok ”Illusionen om Gud” passar Svenska Evangeliska Alliansen under Medarbetardagarna på att lansera en utbildningssatsning för församlingar och andra organisationer.

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) har synts en hel del på sistone, inte minst genom sin uppmärksammade kampanj ”Bevara äktenskapet”. Organisationen ser nu ett behov av utbildning inte bara för församlingsledare, utan också i bredare grupper.

Stort behov av utbildning

– Vi vill vara en röst i samhället och där har vi lyckats rätt bra. Men vi vill också vara en resurs för församlingen och kunna erbjuda utbildning inom områden där vi ser ett stort behov, menar SEA:s samordnare Lukas Berggren, på plats bland pastorer och andra medarbetare i Huskvarna för att informera om SEA och deras nya satsning.

Åtta olika teman

SEA erbjuder möjligheten att boka in allt från enstaka kvällar till en hel möteshelg med utgångspunkt i åtta olika teman, allt från praktiska frågor som hur kristna kan agera i samhällsfrågor eller hur man kan möta de vanligaste frågorna om tron, till mer teoretiska ämnen som Guds existens och Bibelns trovärdighet.

– Vi vill uppmuntra kristna att sätta sig ner och fundera igenom vilket eller vilka av dessa ämnen man anser sig ha mest behov av i just sitt sammanhang, förklarar Lukas.

– Därefter är det bara att kontakta oss, så ska vi försöka att samordna våra resurser och kunna möta dessa önskemål.

Vilket resultat förväntar sig SEA av denna utbildningssatsning?

– Vår längtan är att vanliga kristna ska få en större trygghet i sin tro och kunna besvara de frågor som de möter i sin vardag, svarar Lukas, och påpekar att SEA avser att fortlöpande läsa av vad som händer i samhällsdebatten och vid behov utöka floran av teman.

– Vår generalsekreterare Stefan Gustavsson har ett stort förtroende i kristenheten, men han kan inte vara över allt samtidigt.

– Detta är ett sätt för SEA att bredda sitt arbetsfält och kunna engagera fler personer i Alliansen och samtidigt vara till välsignelse för församlingen.

PER EWERT

Artikeln publicerades i tidningen Dagen igår den 15 november 2007 och kan även läsas genom att gå in på www.dagen.se.

Är Du intresserad av att ta del av våra utbildningspaket kan Du klicka på ”Utbildningspaket” i vänsterkolumnen under RESURSER. Där finns en nedladdningsbar pdf-fil med information om de olika ämnena.