Lagom till semestern lanserar Svenska Evangeliska Alliansen en böneskola tillsammans med TV-kanalen TBN Nordic. Böneskolan består av nio delar, där SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger undervisar och ber utifrån var och en av stroferna i Herrens bön. Syftet är att ge kött på benen kring vad som ligger bakom de välkända formuleringarna, men framför allt är det förstås att uppmuntra Guds folk att be.

– Oftast när vi ber Fader Vår gör vi det från början till slut. Ibland utan att tänka så mycket på innehållet. Men personligen tror jag att Jesu formuleringar är tänkta att också vara ett avstamp för mer omfattande bön, där vi låter varje strof ge oss inriktningen för våra ord till Herren, säger Edsinger.

Serien är uppbyggd som en dryg timmes genomgång av bönens totalt åtta strofer. De flesta avsnitt är alltså 7–8 minuter långa. I ett inledande avsnitt ges en kort introduktion till bönens värld med rubriken ”Inbjudna till gemenskap”.

– I grunden är det ju detta som bön handlar om – att leva i gemenskap med den Gud som har skapat oss alla, säger Edsinger. Men Fader Vår säger oss samtidigt en hel del om den Gud som vi får uppmaningen att vända oss till, hans egenskaper och hans vilja för våra liv på jorden. Det är helt enkelt en guldgruva för vår personliga vandring med Herren!

Svenska Evangeliska Alliansen förknippas i många sammanhang mer med apologetik och med det kristna livets svåra frågor, än med bönen och det inre livet. Men för Edsinger råder det ingen motsättning mellan perspektiven.

– All god teologi ska kunna bedjas, sa den kände norske förkunnaren Ole Hallesby. Personligen bärs jag av en stark övertygelse om att Guds rike bara kan främjas när vi går i takt med vår högste Uppdragsgivare. Med den här serien vill vi därför välkomna alla som vill att tillsammans med oss kliva in i bönens värld. Tänk att vi får göra detta på Jesu egen inbjudan!

Del 1: Inbjudna till gemenskap

Del 2: Fader vår som är i himmelen

Del 3: Helgat varde ditt namn

Del 4: Tillkomme ditt rike

Del 5: Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden

Del 6: Vårt dagliga bröd giv oss idag

Del 7: Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro

Del 8: Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo

Del 9: Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen