– Den kristna människosynen har viktiga bidrag att ge till debatten om livshjälp eller dödshjälp. Skriften ”Ecce homo” visar detta och därför ger vi i SEA den till alla ledamöter i den nyvalda riksdagen.

Det sade Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i samband med att SEA:s idéskrift ”Ecce homo – Se människan! Ett försvar för livet från början till slut” delades ut torsdagen den 21 oktober, till samtliga 349 riksdagsledamöter.

– Den kristna människosynen har viktiga bidrag att ge till debatten om livshjälp eller dödshjälp. Skriften ”Ecce homo” visar detta och därför ger vi i SEA den till alla ledamöter i den nyvalda riksdagen.

Det sade Stefan Gustavsson, generalsekreterare på Svenska Evangeliska Alliansen (SEA), i samband med att SEA:s idéskrift ”Ecce homo – Se människan! Ett försvar för livet från början till slut” delades ut torsdagen den 21 oktober, till samtliga 349 riksdagsledamöter.

Utdelningen av idéskriften, som belyser människovärdet utifrån fyra viktiga ämnesområden – Dödshjälp eller livshjälp, stamcellsforskning och kloning, fosterdiagnostik samt abort – sker i samband med den allmänna motionstiden.

Idéskriftens författare, Per Ewert, fil. mag. och Fellow vid tankesmedjan Claphaminstitutet, kommenterar skriften:

– Det känns som att Sverige just nu står och balanserar på en knivsegg i människovärdesfrågan. Det finns positiva signaler, som Europarådets färska beslut att sjukvårdspersonal måste ha rätt att slippa delta i handlingar som strider mot deras samvete. Samtidigt hörs oroande röster som vill att sjukvården aktivt ska tillåtas döda gamla och sjuka patienter. Dessa röster kan inte tillåtas segra.

– Sjukvårdens uppgift ska fortsatt vara att bota, lindra och trösta. Numera finns en väl utvecklad vård i livets slutskede, och de flesta myndigheter bedriver idag en aktiv suicidprevention. Det vore oacceptabelt om sjukvården på alla instanser i samhället istället aktivt skulle ta människors liv, säger Per Ewert.

Stefan Gustavsson håller med och tillägger:

– Synen på den enskilda människans status och värde är avgörande för hur en kultur utvecklas.

För mer information:

Per Ewert
Författare till ”Ecce homo – Se människan! Ett försvar för livet från början till slut”
Mobil: 070-951 51 37

Stefan Gustavsson
Svenska Evangeliska Alliansen, Generalsekreterare
Mobil: 070-843 31 62

Jacob Rudolfsson
Svenska Evangeliska Alliansen, Samordnare
Mobil: 073-505 22 20