Gemensam värdegrund i ett pluralistiskt samhälle, går det att hitta en sådan?

Vi satt ett 20-tal personer en eftermiddag i slutet av april och diskuterade den frågan, inbjudna av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Denna första samtalsrunda med ”Idérummet” kom vi förstås inte fram till något resultat.

Nyamko Sabuni stack ut hakan rejält under Folk&Försvar-konferensen i Sälen i vintras. Hon presenterade ett nytt projekt, ”Dialog om en förstärkt gemensam värdegrund”, och passade på att ge tjuvnyp till människor som håller Bibeln eller Koranen för viktigare än den dagsaktuella politiska agendan.

Sabuni vill med sitt projekt hitta vilka de minsta gemensamma nämnarna är som kan hålla ihop ett multikulturellt och samtidigt demokratiskt samhälle.

Det där ledde till protester från kristna. Birger Thuresson skrev en debattartikel i Dagen att ministern borde gräva djupare efter värdegrundens rötter. Jag själv skrev en kolumn i Världen idag till försvar för de bibeltroendes rätt att välja urkund och rättesnöre för sina liv.

Nyamko Sabuni svarade, och det ledde till att jag bjöds in att delta i Idérummet. Självklart tog jag chansen. I sällskapet finns också:

* Kojo Ansah-Pewuide, processledare ”Ung och Trygg”, Göteborg

* Anne-Marie Bergström, jämställdhetsombudsman

* Stefan Einhorn, professor, Karolinska Institutet, författare

* Lise-Lotte Gustafsson, projektledare, ”Kom In”, Uppsala kommun

* Hanna Hallin, ordförande, Landsorganisationen för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

* Greger Hatt, konsult, skribent

* Jan-Erik Levy, generalsekreterare, Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST)

* Katri Linna, ombudsman mot etnisk diskriminering, DO

* Suad Mohamed, Riksföreningen Stoppa Kvinnlig Könsstympning (RISK)

* Sofia Nerbrand, chefredaktör, NEO

* Mauricio Rojas, riksdagsledamot (fp)

* Dorotea Rosenblad, utbildningsledare, Abrahams Barn

* Othman al Tawalbeh, projektledare, Studieförbundet Ibn Rushd

Ur departementets pressmeddelande saxar jag:

”Syftet med ”Dialog om en förstärkt gemensam värdegrund”, som regeringen initierade tidigare i år, är att stärka den sociala sammanhållningen och respekten människor emellan och öka kunskapen om och respekten för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Värdegrundsarbete bedrivs runt om i Sverige, bland annat i kommuner, organisationer, studieförbund och folkhögskolor. Denna infrastruktur är grunden för det fortsatta arbetet. Idérummets medlemmar ska även, utifrån sina olika erfarenheter, bidra med idéer till lokala dialoger.”

Vi ska alltså vara ett slags bollplank till projektet. Det syftar inte till att starta nya grupper eller verksamheter, men bjuder in befintliga föreningar och nätverk genom bland annat en digital plattform som kommer att vara klar efter sommaren.

Det känns självklart att Svenska Evangeliska Alliansen och dess medlemsorganisationer tar denna möjlighet att föra fram en prioriterad SEA-fråga: Yttrandefriheten.

Den första samlingen blev mest ett försök att fånga ”den svenska folksjälen” när den är som bäst, vilket inte lät sig göras, och att konstatera att deltagarna runt bordet har olika syn på om det finns en fast moralisk grund att utgå från. Min ståndpunkt var att den är Gudagiven, men det var i det sällskapet som att ropa i öknen – och om kravet är att först ha pluralism och sedan hitta fungerande regler, så faller det direkt som ett ogiltigt förslag.

Nästa träff är inbokad i mitten av juni, och jag hoppas att vi får en mer konkret dagordning. Då återkommer jag gärna med en detaljerad rapport från värdegrundsarbetet.

ERIKA CYRILLUS

Chefredaktör tidningen Budbäraren

SEA-medlem