Tillsammans med en rad namnkunniga opinionsbildare som Torbjörn Tännsjö, Lars Trägårdh och Per Wirtén skriver SEA:s Jacob Rudolfsson i tidskriften Kurages senaste antologinummer om toleransens gränser. Under rubriken ”När den konfessionella offentligheten får religiös beröringsskräck” skriver han i inledningen:

”Vi säger oss gilla olika, så länge den olike inte är en konservativ katolik från Malta med höga politiska ambitioner inom EU eller kristen svensk som talar sig varm om Livets ord. De som inte ställer upp på den nya formen av statsreligion, sekularismen, betraktas i viss mån som kättare”

För att beställa ett exemplar av antologin besök http://tidskriftenkurage.se