– Martin Luther King påminde flera gånger om vikten av att följa samvetets röst snarare än populära och bekväma ställningstaganden när han kämpade för svartas medborgerliga rättigheter. Ett välkänt citat från honom lyder: ”det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; utan man intar den för att ens samvete säger att det är rätt”. Mot bakgrund av detta menar vi att barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen förtjänar att tilldelas Martin Luther King-priset.

Det säger Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, med anledning av att SEA nominerar barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen till Martin Luther King-priset 2018.

Under sommaren lämnade Grimmark och Steen in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike.

– Vi som har haft möjlighet att göra vapenfri tjänst i samband med den allmänna värnplikten kan i dag känna tacksamhet till de många ”samvetsömma” män som fängslades när de protesterade och vägrade bära vapen. På liknande sätt representerar Grimmark och Steen de inom barnmorskeyrket som uteslutande vill stå i livets tjänst och inte tvingas gå emot sitt eget samvete. Trots att de i grunden har kämpat för en erkänd mänsklig rättighet har de nekats fortsatt anställning och dessutom utsatts för ett massivt mediedrev.

Barnmorskornas rättsfall har engagerat en stor del av svensk kristenhet. Tillsammans med ledare inom bland annat Syrisk Ortodoxa Kyrkan, Katolska kyrkan, Svenska kyrkan och ett flertal frikyrkor, tog SEA även för ett par år sedan initiativ till Manifest för Samvetsfrihet som på ett särskilt sätt tar ställning för individens rätt att inte tvingas gå emot sitt samvete, inte minst i frågor som rör medicinsk etik. Den katolska stiftelsen Respekt gav även nyligen 100 000 kr ur Livets fond till barnmorskornas rättegångskostnader.

– I en TV-intervju från Almedalen uttryckte även den nyutnämnde katolske kardinalen, biskop Anders Arborelius, sitt stöd till Grimmark och Steen. Han påminde då om barnmorskorna Shifra och Pua i berättelsen om Moses som vägrade följa faraos befallning om att utsläcka de nyfödda pojkarnas liv, säger Jacob Rudenstrand och avslutar:

– Liksom Martin Luther Kings kamp för ett öppet och fritt samhälle, samt en etik influerad av den kristna tron, angår Grimmarks och Steens situation oss alla. Deras rättsliga kamp Ä på många sätt en ickevåldskamp Ä förtjänar all uppbackning från den svenska kristenheten.

Bakom Martin Luther King-priset står Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd. För mer information och
möjligheten att nominera till Martin Luther King-priset se http://martinlutherking.se/2017/06/08/dags-att-nominera-till-martin-luther-king-priset-2017/