Lagom till julen lanserar Svenska Evangeliska Alliansen och Bibeln idag två nya material för kyrkans bibelstudiegrupper. Det är första gången som man går in i ett sådant konkret samarbete, och båda häftena är skrivna av SEA:s generalsekreterare Olof Edsinger. Tanken är att de ska kunna användas av alla åldrar Ä men med ett särskilt öga till ungdomar och unga vuxna.

– Häftena utgår från Romarbrevet och Urhistorien, som båda hör till Bibelns mest grundläggande texter, men som samtidigt kan upplevas som lite ”svårtuggade”. I materialen har vi därför ansträngt oss att skriva lättillgängliga förklaringar, samtidigt som vi lyfter fram bibeltexten så som den från början är skriven, säger Olof Edsinger och tillägger:

– Särskilt kring urhistorien finns det ju en risk att vi hamnar i olika stickspår, till exempel frågor som har med jordens ålder att göra, och att vi därför missar det som är textens större och mer övergripande budskap.

För SEA:s del är satsningen ett led i att producera material som på ett konkret sätt kan landa i den lokala församlingen. För Bibeln idag har drivkraften varit att skapa enkla instegsmaterial för unga eller nya i tron. Det senare är också orsaken till att man har valt att ge serien namnet INSTEG. På sikt kan det bli fler utgivningar, med lite olika profil och författare.

De båda första häftena är indelade i åtta avsnitt, och till varje samling föreslår man fem samtalsfrågor. På så sätt lämpar sig materialen särskilt väl för en grupp som under en termin träffas varannan vecka, eller som vill varva sina samlingar mellan exempelvis bibelstudie- och gemenskapskvällar.

– Vi behöver ständigt utmana varandra att gå tillbaka till det systematiska bibelstudiet, och med fördel tror vi att detta kan ske i gemenskap med andra kristna, säger Olof Edsinger. Annars är risken stor att tron mest förankras i våra tillfälliga känslor, och att våra teologiska övertygelser formuleras av andra Ä inte av vår personliga närkamp med Skriften.

Korta fakta:
Namn på materialet: INSTEG
Tema: Romarbrevet och Urhistorien
Målgrupp: skrivet för att fungera för ungdomar (Romarbrevet) och unga vuxna (Urhistorien) Ä men fungerar även för äldre
Antal samlingar: 8
Författare: Olof Edsinger
Utgivare: SEA och Bibeln idag

För att beställda materialen kan klicka här