– I dagens samhälle är äktenskapet utsatt för hård press och alltför många äktenskap går sönder. Tyvärr är det i församlingarna inget undantag och här har kyrkorna en stor utmaning att anta, att konstruktivt hjälpa medlemmarna att leva i äktenskap och familj, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för SEA, inför Äktenskapets dag den 12 februari.

– Vi ser idag en lavin av antalet skilsmässor i Sveriges församlingar. Samtidigt handlar väldigt lite av bibelundervisningen om hur man bygger starka äktenskap och familjer. De insatser som sker är positiva men det behöver äga rum mer löpande för att mota den oroande trenden, säger Marie Nylén, vid Levande familjer.

Äktenskapets dag är en årlig tradition sedan 2007 som firas i församlingar runt om i Sverige söndagen i anslutning till Alla hjärtans dag. I år infaller Äktenskapets dag den 12 februari, samtidigt som Världsevangeliska alliansen (WEA) uppmuntrar församlingar runt hela världen att uppmärksamma äktenskapet i samband med internationella ”Marriage Week 2012”.

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och Levande familjer gör i år gemensam sak och uppmanar i samband med Äktenskapets dag Sveriges församlingar att öka stödet för relationer, äktenskap och familjer.

– I samband med våra församlingsbesök runt om i landet ser vi att stödet för relationer, äktenskapen och familjerna alltför ofta lyser med sin frånvaro. Allt som görs är bra men trots alla aktiviteter som riktas till barn, ungdomar, utsatta människor och seniorer, finns det ett gap som behöver fyllas av regelbunden relationsundervisning till singlar och gifta par, säger Marie Nylén.

– I många länder arrangerar kyrkor söndagsskolor och löpande kurser för singlar, par och föräldrar i syfte att både förebygga men också läka sårade relationer, vilket en del svenska kyrkor har tagit efter. Relationer, äktenskap och sexualitet är i vår tid ofta ett sårigt och känsligt ämne, där egna och andras misslyckanden vilar tungt i det inre. Församlingen har därför en alldeles speciell uppgift att lyfta fram Guds tanke för äktenskapet och visa att det är en central del av Guds plan för människan och en grundval för samhället, säger Stefan Gustavsson och avslutar:

– Låt Äktenskapets dag den 12 februari därför inte bli en punktinsats utan startskottet för ökat stöd till relationer och äktenskap.

Mer info:

SEA och Äktenskapets dag: Klicka här
Levande familjer: Klicka här
WEA och ”Marriage Week 2012”: Klicka här
Marriage Week International: Klicka här