– Det är ironiskt att knappt en vecka efter att SVT uppmärksammade den nyutgivna ”Liten handbok i konsten att bli lesbisk”, som påstår att sexualiteten inte är statisk och kvinnors ”sexuella potential” att bli lesbiska, upprörs SVT:s Uppdrag granskning över att homosexuella söker hjälp hos präster när de brottas med sin sexualitet. Detta är en inkonsekvent hållning.

Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, i en kommentar till onsdagens Uppdrag granskning om präster och synen på homosexualitet i Svenska kyrkan.

– Uppdrag granskning agerar modern inkvisition när de framhäver att prästerna bör säga att det går alldeles utmärkt att vara kristen och homosexuell. Vi har religionsfrihet som garanterar prästerna rätten att tänka själva och göra egna ställningstagande utan att först få dem godkända av media, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:

– Var och en är fri att i ett öppet samhälle öppet manifestera sin kärlek. Det finns ingen som vill tillbaka till tiden när samkönade sexuella relationer var kriminaliserade eller när homosexualitet klassades som en sjukdom. Alla är även fria att söka hjälp för sådant som upplevs som en börda. Det är inte olagligt att erbjuda förbön till dem som på olika områden brottas med sin sexualitet och själv önskar vägledning och hjälp.

Fotnot: I SEA:s paper Vetenskapen och samkönade relationer, skrivet av psykologiprofessorn Stanton L. Jones presenteras den senaste forskningen på området kring vad som orsakar homosexualitet. Faktorer som biologi, arv och miljö avhandlas. Jones tar sig även an frågan om den sexuella läggningen går att ändras.

Klicka här för att läsa SEA:s paper Vetenskapen och samkönade relationer (öppnas i Adobe)

Jones drar slutsatsen att orsakerna bakom homosexualitet är mycket mer komplex än vad både socialkonservativa och liberala debattörer påstår. Han skriver även att homosexuell läggning, i motsats till förmodad konsensus, ibland går att förändra.

”Homosexualitet” är ett mångfacetterat fenomen, skriver han, och förklarar att det förmodligen finns många homosexualiteter, och några är kanske lättare att forma än andra. Alla åtgärder att forma är inte likadana, fortsätter han, ”och alla som utövar dem har inte samma kunskaper.