Under sommaren har Svenska Evangeliska Alliansen ökat kraftigt. Under två konferensveckor har SEA fått över 200 nya medlemmar. Detta innebär att vi nu har passerat 1000-strecket med god marginal.

– I en tid där sekulariseringens krafter är påfallande starka behöver den kristna rösten bli ännu starkare, säger samordnare Lukas Berggren i en kommentar till medlemsökningen. Medlemsbasen utgör grunden för vårt inflytande i samhället och varje ny medlem innebär att volymen på den kristna rösten skruvas upp ytterligare.

Vill Du också förstärka den kristna rösten i samhället? Bli medlem i SEA idag! Du kan anmäla Dig här på hemsidan under MEDLEMSKAP i vänsterspalten.