Visby flödade av sol under årets Almedalsvecka och som vanligt fylldes den vackra medeltidsstaden av samtal, dialog och debatt. Glädjande nog fortsatte den kristna närvaron att öka och det fanns ett bra utbud av seminarier som utifrån kristen tro bearbetade olika samhällsfrågor.

För oss i SEA låg fokus på yttrande- och religionsfrihetsfrågor ur tre olika aspekter. Det första seminariet handlade om förföljda kristna och framför allt om förfärliga situationen våra bröder och systrar i Syrien och Irak befinner sig i. Vårt andra seminarium handlade om religionsfriheten för skolungdomar och studenter i Sverige. På allt fler skolor och högskolor i Sverige begränsas idag de kristna elevernas och studenternas möjlighet att organisera sig i skol- och studentföreningar. Vårt tredje seminarium handlade om åsiktsfrihet och idédebattens villkor i Sverige. SEA bjöds även in av Folkpartiets grupp HBT-liberalerna till att diskutera civiläktenskap. Stefan Gustavsson pekade i samtalet på att utredaren bakom den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen slog fast att ändringen av äktenskapslagen inte bygger på någon diskrimineringsorsak, men att den populära debatten har utvecklats i den riktningen. Därför menade han att det är bättre med en civilrättslig lösning för att slippa den diskussionen.

Vi gläder oss åt välbesökta seminarier och alla tre höll mycket hög kvalité. För att se seminarierna se nedan:

Moderna martyrer – där kristna utrotningshotas

Islamiska staten fortsätter att breda ut sig i Mellanöstern och i början av mars svor Boko Haram i Nigeria trohet till terrorgruppen. Samtidigt fördrivs kristna och andra minoriteter från sina historiska hemländer. Vad motiverar förföljelsen och hur ser den framtida utvecklingen ut?

Medverkande:
Peter Paulsson (generalsekreterare, Open Doors Sverige), Lars Adaktusson (europaparlamentariker KD), Katarina Tracz (chef Frivärld), Svante Lundgren (docent och författare, Centrum för teologi och
religionsvetenskap, Lunds universitet), Jacob Rudolfsson (moderator, bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen).

För att se seminariet klicka här.

Föreningsfrihet satt på undantag? – elevers och studenters rättigheter i utbildningen

Under kort tid har kristna skol- och studentföreningar, som drivs av elever och studenter själva, stött på motstånd från skolor och universitet. T.ex. via förbud att samlas. Hur stämmer detta överens med utbildningens målsättningar kring det fria åsiktsutbytet, demokrati och mångfald?

Medverkande: Kristian Hartman (generalsekreterare Credo), Per Eriksson (professor och tidigare rektor, Lunds universitet), Helena Frieberg (vice ordförande, Sveriges Elevkårer), Thomas Strand (riksdagsledamot och vice ordförande i S-gruppen i utbildningsutskottet, S), Jacob Rudolfsson (moderator bitr. generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen).

För att se seminariet klicka här.

Åsiktsfrihet vs värdegrundsdemokrati

Enligt en del debattörer råder det idag förvirring kring begrepp som frihet och demokrati. T.ex. innebär frihet inte längre frihet från statlig styrning utan frihet från samhälleliga normer och upplevda kränkningar från gemenskaper och enskilda individer. Stämmer detta och är det ett problem?

Medverkande:
Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen),
Lena Andersson (författare och krönikör), Gita Nabavi (ordförande och
gruppledare i Stockholms stadshus Feministiskt initiativ), Stig-Björn
Ljunggren (statsvetare), Anders Lindberg (ledarskribent, Aftonbladet)
Moderator: Elisabeth Sandlund (opinionsredaktör, Dagen).

För att se seminariet klicka här

I samband med det här nyhetsbrevet tar Svenska Evangeliska Alliansens kansli sommaruppehåll. Vi återkommer med ett nytt färskt nyhetsbrev den 14 augusti.