Västvärlden bör inte fortsätta se på med tystnad när kristna i Pakistan och i länder i Mellanöstern mördas och förföljs. Om Pakistans ledare menar allvar med att bekämpa terrorism och kränkningar av mänskliga rättigheter, måste landets hädelselag avvecklas, skriver Jacob Rudolfsson, samordnare på SEA.

Attacken mot den anglikanska Allhelgonakyrkan i Peshawar, Pakistan söndagen den 22 september när två självmordsbombare dödade mer än 100 gudstjänstbesökare var den största attacken hittills mot landets kristna minoritet. Tidigare hade den 130 år gamla församlingen lyckats navigera landets problematiska religiösa och politiska terräng, men inte nu längre.

Drygt 130 församlingsmedlemmar skadades även i attacken som bara var den senaste i raden att angrepp mot Pakistans religiösa minoriteter. Mellan januari 2012 och juni 2013 dokumenterade USA:s kommission för internationell religionsfrihet 203 fall av religiöst motiverat våld i Pakistan. Över 700 människor beräknas ha dödats och mer än tusen har skadats i bombdåd, dödsskjutningar, våldtäkter eller misshandel. Polisen har även blundat för många angrepp eller vägrat att fylla i polisrapporter. De flesta attackerna har drabbat landets shiamuslimer, samtidigt som våldet mot kristna, ahmadimuslimer och hinduer fortsätter att eskalera.

Ahmadimuslimerna, vars tro är olaglig i Pakistan, fortsätter att utsättas för regelbundna drive-by-skjutningar. Tidigare i år brände en grupp på 3000 människor 150 kristna hem i byn Joseph Colony nära Lahore. Istället för att försöka stoppa attacken, beordrade polisen invånarna att fly. Ingen har ännu ställts till svars.

I ett brev till Katolska kyrkans nyhetsbyrå Fides, skriver advokaten Nasir Saeed, som ger juridiskt stöd åt kristna i Pakistan, att han fruktar att kyrkattacken i Penshawar ”kan markera negativ vändpunkt för förföljelsen av kristna i Pakistan”. Tidigare skedde de vanligaste angreppen i form av grundlösa hädelseanklagelser, nu sker det genom barbariska mord i försök att rensa kristna från landet, skriver Saeed.

Premiärministern Nawaz Sharif fördömde tidigt bombdådet mot Allhelgonakyrkan och upprepade detta i sitt tal inför FN:s generalförsamling fredagen 27 september. Dessvärre öppnade han inte då för de reformer landet behöver för att komma till bukt med religionsförföljelsen.

Sharif reducerade religions- och övertygelsefriheten till obefintlighet när han påstod att minoriteter ”har full frihet att tillbe (eng. worship)”. Religiösa minoriteters frihet att tillbe en gud eller flera gudar finns i de flesta diktaturer, om man håller det för privat, men religionsfriheten innebär även rätten att argumentera för, kritisera, byta och avsäga sig en religion. Detta är idag olagligt i Pakistan på grund av dess repressiva hädelselag.

Enligt Pew Forum finns det ett samband mellan restriktioner av religionsfriheten och ökade sociala motsättningar. Pew har även rankat Pakistan som ett av de länder där staten begränsar religionsfriheten som mest samtidigt som landet hade den högsta nivån av sociala stridigheter i världen åren 2007-2011.

Knox Thames, policy- och researchdirektor vid USA:s kommission för internationell religionsfrihet berättar att nästan 40 personer sitter i fängelse för hädelse Ä inget annat land kan matcha den statistiken. De flesta antas vara kristna, däribland Asia Bibi, fembarnsmamman som dömdes 2010 för hädelse. De som lyckas bli frikända löper en hög risk att dödas av en mobb.

Även kritiker av lagen betalar ett högt pris. År 2011 mördades provinsen Punjabs guvernör Salman Taseer av sin livvakt på grund av sin kritik av hädelselagen. Några månader senare dödades Shabbaz Bhatti, ministern med särskilt ansvar för minoritetsfrågor, av samma anledning.

Menar Nawaz Sharif allvar med att bekämpa terrorism och kränkningar av mänskliga rättigheter, är avvecklingen av landets hädelselag ett första steg. Regeringen måste också göra mer för att skydda minoriteter och arrestera våldsverkare. Om polis och domstol fortsätter att verkställa hädelselagen och vänder ryggen till vandalism, sporras bara militanta krafter och skapar en extremistisk kultur. Även skolböcker som innehåller grova karikatyrer och hatiska beskrivningar av andra religiösa grupper än muslimer är något som behöver åtgärdas.

I december 2011 talade Storbritanniens dåvarande chefsrabbi Jonathan Sacks inför brittiska överhuset om förföljelsen av kristna i Mellanöstern och andra delar av världen. Han hänvisade då till Martin Luther King som sa: ”I ​​slutändan kommer vi inte ihåg orden från våra fiender, men tystnaden av våra vänner.” Precis så.

JACOB RUDOLFSSON samordnare.

Artikeln har även publicerats på SvD Brännpunkt

Fotnot: Under hösten arbetar han som researcher på Hudson Institute,s Center for Religious Freedom, Washington DC.