Bibeln lär att människan är skapad till Guds avbild. Samtidigt är vetenskapen tydlig med att varje enskilt mänskligt liv börjar vid befruktningen. I denna artikel går författaren Randy Alcorn igenom vad Bibeln och kyrkohistorien lär om det ofödda barnet, samt hur detta harmoniserar med den biologiska kunskapen. Det är därför tydligt vad bibeltroende kristna bör tycka om abort, menar Alcorn. När vi begrundar vad vi ska göra åt det, så kan vi börja med några ord från herren Jesus: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”, skriver han.

Av Randy Alcorn

Läs mer SEA_Paper_11_Bibliska_perspektiv_på_ofödda_barn