Varför gifter sig folk? I antika kulturer, och än idag i traditionella kulturer, är äktenskapet i grunden ett affärsförslag. Man gifte sig huvudsakligen inte på grund av kärlek. Så fungerar det fortfarande i många delar av världen; Eftersom familjen betyder allt kan jag gifta mig med vem som helst bara för min familjs status och trygghets skull. I vår västerländska kultur är det däremot annorlunda. Man gifter sig av kärlek. Man gifter sig för sitt eget självförverkligande. Man gifter sig med någon som gör att man kan trivas med sig själv, någon som ger en otrolig tillgivenhet och romantisk kärlek. Och någon som man tycker fullkomnar en. Enligt Bibeln är båda synsätten fel, inskränkande och troligen skadliga på många sätt. Bibeln säger att äktenskapets syfte är att återgestalta evangeliet, skriver Timothy Keller.

Av Timothy Keller

Läs mer SEA_Paper_12_Hopp_för_familjen