Kristi herravälde över hela livet (Kol 3:17) är en av de saker som ingen kan opponera sig mot. Ingen tror på att Kristus är herre bara över halva livet. Men det är ändå inte så okomplicerat som man kan tro. Varför inte? Därför att i västerländsk kultur finns det en klyfta mellan det religiösa eller heliga, och det sekulära, en skarp uppdelning som har berört oss djupt. Det är en splittring som kommer till uttryck på många sätt, skriver pastorn Barry Seagren. Ett av de sätt som detta uttrycks i kulturen att beskriva religiösa övertygelser som tar plats i det offentliga för att ”tvinga sin religion på någon annan”.

Av Berry Seagren

Läs mer SEA Paper 18 Kristi herravälde över hela livet