På uppdrag av Evangeliska världsalliansen (WEA), har dess teologiska kommission utarbetat ett uttalande om betydelsen av och det bibliska mandatet för en holistisk evangelisation, som betonar sambandet mellan att förkunna de goda nyheterna om Jesus Kristus i ord, och att utöva dem i handling. Båda delarna behövs för att hålla evangeliet intakt. Uttalandet gavs även av WEA:s generalsekreterare Dr Geoff Tunnicliffe förra året i samband med att Katolska kyrkan firade 50-årsdagen av Andra Vatikankonciliet och betonandet av ”Den nya evangelisationen”. Detta dokument fungerar som utgångspunkt inför Evangeliska världsalliansens kommande generalsamling i Seoul, Sydkorea, 18-26 oktober 2014.

Av Geoff Tunnicliffe

Läs mer SEA_Paper_19_Evangelikalism