Sedan definitionen av äktenskapet ändrades i Sverige fortsätter frågan att debatteras runt om i Europa. I Storbritannien ser lagen om samkönade äktenskap, som väntas träda i kraft i mars i år, ut att bygga på de tre skälen jämlikhet, stabilitet och praktiskhet. Men om man tittar närmare är det ena skälet ofullständigt, det andra spekulativt och det tredje obetydligt. Äktenskapet med dess traditionella definition tryggar mäns och kvinnors lika värde, och främjar också barns välbefinnande. Den nya definitionen av äktenskap däremot leder oundvikligen till att äktenskapets exklusivitet, varaktighet och till och med dess sexuella karaktär ifrågasätts. I detta SEA Paper beskriver professorn i rättsvetenskap, Julian Rivers, varför en sådan upplösning av äktenskapet är ett alltför högt pris att betala för ett förslag som inte fyller något praktiskt juridiskt syfte — argument som fortfarande gäller i Sverige.

Av Julian Rivers

Läs mer SEA_Paper_21_Omdefinieringen_av_äktenskapet