Det finns två typer av evangelisation, skriver läkaren och evangelisationstränaren Peter May i detta SEA Paper; övertygande och oövertygande. Hur ser evangelisationen ut om den inte är övertygande? Det finns flera olika metoder idag, som ligger långt efter hur apostlarna gjorde när de förde evangeliet till den grekisk-romerska världen. Om vi undersöker de metoderna kan vi se skillnaden mellan de båda typerna, menar May och problematiserar även kring begreppet ”apologetik”.

Av Peter May

Läs mer SEA_Paper_23_Oövertygande_evangelisation