Bibelutläggande predikan är en metod som är mer vanlig internationellt. Detta innebär att man går igenom och utlägger en eller flera bibeltexter vers för vers – till skillnad från till exempel ämnespredikan, där man predikar fritt över ett ämne med hjälp av enstaka bibelverser.

Av Don Carson

Läs mer SEA Paper 26 skäl att börja med bibelutläggande