Evangeliet är inte bara medlet genom vilket människor blir frälsta, utan också sanningen och kraften genom vilken människor helgas. Evangeliet ger oss insikt i, kontrollerar och driver allt vi gör, oavsett om det gäller dynamiken i relationer mellan människor, äktenskap, arbete, hur vi använder våra pengar, hur vi talar, uppfostrar våra barn, bedriver mission och alla aspekter av arbetet i och utanför den lokala församlingen.

Av Sam Storms

Läs mer SEA Paper 28 Hur evangeliet förändrar allt