Bibelmemorering är väsentligt för det kristna livet. Det finns flera skäl till varför vi bör memorera Skriften. Om vi vill förvandlas till att likna Kristus måste vi ständigt se på honom, vilket sker i ordet. Bibelmemorering gör vår blick på Jesus fastare och klarare. Att förvara texter om Gud i vårt sinne hjälper oss alltså att relatera till honom som den han verkligen är.

Av John Piper

Läs mer SEA_Paper_29_Varför_memorera_Skriften