Protestanter och katoliker har funnit sig vara medspelare i flera samhälleliga strider. Och i en tid som nedvärderar läran, har evangeliska protestanter ofta mer teologiskt gemensamt med troende katoliker än de har med liberala medlemmar i sina egna samfund. Och ändå är den teologiska klyftan mellan protestanter och katoliker fortfarande bred, och på sina ställen mycket djup.

Av Kevin DeYoung

Läs mer SEA_Paper_34_Är_reformationen_över