Huruvida kristna och muslimer tillber samma Gud har diskuterats flitigt både i Sverige och USA. Frågan är komplex då vissa personlighetsdrag överlappar medan andra inte. Samtidigt är Jesus Gud utifrån en kristen bekännelse medan detta förkastas av muslimer.

Av Nabeel Qureshi

Läs mer SEA_Paper_35_Tillber_kristna_och_muslimer_samma_Gud