Varför uppstod reformationen? Hur såg kyrkan ut precis innan reformationen ägde rum? Varför var reformationen nödvändig? Genom att studera dessa frågor kan vi börja få en förståelse av vår egen situation i dag. Det skriver Alister McGrath, professor i Oxford, som ägnat en stor del av sin akademiska karriär åt studier av reformationen och perioden runt omkring.

Läs mer SEA_Paper_42_Kyrkan_före_reformationen_och_idag