Bibeln påstås ibland vara omoralisk eftersom den stöder slaveri. Då slaveri inte uttryckligen fördöms i Bibeln, menar ateister och andra bibelkritiker sig stå på en högre etisk nivå än kristna som har Bibeln som moralisk grund. Argumentet används också för att underminera Bibeln som etisk måttstock. Denna artikel vill reda upp några av missförstånden i en fråga som kan bekymra även kristna som vill ta Bibeln på allvar.

Av: Marcus Jakobsson

Läs mer: SEA_Paper_48_ Bibeln_och_slaveriet